Înscrierea în proiect

Rezultate interviuri admitere 12, 17 si 18 septembrie 2019

Calendarul de înscriere și selecție în proiect:

Sesiunea I

15 iulie – 19 august; 2 – 6 septembrie primirea dosarelor de aplicatie
9  – 20 septembrie organizarea interviului
23  septembrie rezultate inainte de contestatii
24 -25 septembrie contestatii
26 septembrie rezolvarea contestatiilor
27 septembrie rezultate finale
30 septembrie – 04 octombrie semnarea contractelor

Distribuția numărului de locuri pe școli doctorale/ Sesiunea I de selecție în proiect

Nr. crt.  Scoala doctorala Domeniul nr. de locuri pentru doctoranzi sesiune de selectie I nr. de locuri pentru cercetători postdoctorat sesiune de selectie I
1. Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice 2 1
2. Psihologie cognitivă aplicată Psihologie 3 2
3. Educație, Reflecție, Dezvoltare Științe ale educației 3 2
4. Sociologie Sociologie 3 2
5. Științe economice și gestiunea afacerilor Cibernetică și statistică, Contabilitate,
Economie,
Economie și afaceri internaționale,
Finanțe,
Management,  Marketing,
7 4
6. Științe politice și ale Comunicării Științe ale comunicării, Științe politice, Sociologie 2 1
7. Administrație și Politici publice Științe administrative, Finanțe 2 2
8. Comunicare, relații publice și Publicitate Științe ale comunicării
Marketing
3 2
  TOTAL 25 16

 

Depunere documente de înscriere în proiect:

Locatie :

Doctoranzii și cercetătorii  postdoctorat interesați să se înscrie în proiect vor depune la Oficiul Programelor Europene (Str. M. Kogălniceanu, nr. 4, biroul 3) 

Program:

  • Luni, Marți, Miercuri și Joi, interval orar 9-11;


Documente:

Doctoranzii și cercetătorii  postdoctorat interesați să se înscrie în proiect vor depune un dosar cu lista de documente specificate în secțiunea Grup Țintă / Documente

Documente