Înscrierea în proiect

Calendarul de înscriere și selecție în proiect:

Sesiunea II

14.01-05.03.2020 primirea dosarelor de aplicație
09-26.03.2020  organizarea interviului
31.03.2020  rezultate înainte de contestații
1-2.04.2020 depunere contestații
2.04.2020 rezolvarea contestațiilor
6.04.2020 rezultate finale
20-30.04.2020 semnarea contractelor
01.05.2020-30.04.2021
desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului
* Ca urmare a Hotărârii UBB Nr. 4522/10.03.2020 privind prevenirea răspândirii infecției cu virusul COVID-19 și a Instruțiunii AMPOCU nr. 4/12.03.2020, echipa de proiect decide reorganizarea tuturor interviurilor directe și organizarea lor online. 
  • Perioada de organizare a interviurilor: 9-26.03.2020

Distribuția numărului de locuri pe școli doctorale/ Sesiunea II de selecție în proiect

Nr.

crt.

Facultatea Școala Doctorala Domeniul sesiune selectie II drd sesiune selectie II postdoc
  1. Educație Fizică și Sport Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice 3 0
  2. Psihologie și Științe ale Educației Psihologie cognitivă aplicată Psihologie 4 1
  3. Educație, Reflecție, Dezvoltare Științe ale educației 3 2
  4. Sociologie și Asistență Socială Sociologie Sociologie 3 1
  5. Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Științe economice și gestiunea afacerilor Cibernetică și statistică, Contabilitate,
Economie,
Economie și afaceri internaționale,
Finanțe,
Management,  Marketing,
8 3
  6. Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Științe politice și ale Comunicării Științe ale comunicării, Științe politice, Sociologie 3 1
  7. Administrație și Politici publice Științe administrative, Finanțe 3 1
  8. Comunicare, relații publice și Publicitate Științe ale comunicării
Marketing
4 1
TOTAL 31 10

Depunere documente de înscriere în proiect:

Locatie :

Doctoranzii și cercetătorii  postdoctorat interesați să se înscrie în proiect vor depune la Oficiul Programelor Europene (Str. M. Kogălniceanu, nr. 4, biroul 3) 

Program:

  • Luni-Vineri, interval orar 9-16;


Documente:

Doctoranzii și cercetătorii  postdoctorat interesați să se înscrie în proiect vor depune un dosar cu lista de documente specificate în secțiunea Grup Țintă / Documente

Documente